Palacky University Portal
  • Welcome Page Menu
  • Site Map
 
 
 
 
Login
Skip portlet Portlet Menu

 
 
 
Často používané aplikace
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Don't glance over
Skip portlet Portlet Menu
Saturday, January 21, 2017

Zápis předmětů na letní semestr pro akademický rok 2016/2017

Upozorňujeme všechny uživatele, že ve dnech 17. 1. 2017, 19. 1. 2017 a 26. 1. 2017 budou probíhat zápisy předmětů. V době zápisu je IS STAG značně zatížen. Prosíme o nezvyšování zátěže, například otevřením termínu zápisu na zkoušky, aktualizací předmětu, apod.

Dále upozorňujeme všechny fakultní a katederní rozvrháře na UP, že ve dnech zápisu bude blokován jejich přístup do databáze IS STAG (od 0:01 hodin do 16:00 hodin). Toto opatření je nezbytné pro zajištění hladkého průběhu zápisů. Všichni rozvrháři však mohou své rozvrhové akce kontrolovat na stag.upol.cz - Studium a výuka - Prohlížení. Bližší informace naleznete na stránce http://zapis.upol.cz a v příkazu rektora UP č. PRB3-16/1 viz http://oldwww.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2016/PRB3-16-1-v.r.pdf.

Upozorňujeme studenty, aby se v případě problémů s rozvrhovými akcemi (kapacita, chybějící rozvrhové akce...) řídili pokyny svých fakult a kateder.

Úprava parametrů a doplnění rozvrhových akcí je možné až po zpřístupnění databáze rozvrhářům.
Děkujeme za pochopení.

RNDr. David Skoupil, ředitel CVT

Ukončení provozu starého poštovního serveru

Ke dni 1.2.2017 dojde k zastavení činnosti starého poštovního serveru raptor.upol.cz, na kterém již běžné účty nejsou provozovány a byly v minulých letech převedeny na Exchange server. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na své správce sítě.

Omezení WiFi

Od února 2017 nebude možno na WiFi sítích UP provozovat aplikace s vysokými nároky na přenosové kapacity (zejména peer-to-peer aplikace typu BitTorrent). Toto opatření je nutné pro zajištění dostupnosti a stability WiFi sítí na UP.
Omezení se netýká pevných internetových přípojek. Za případná omezení se předem omlouváme.

Nové školení UPShare(SharePoint)

Nové termíny školení, která pořádá CVT, naleznete na stránkách cvt.upol.cz v části Zaměstnancům - Školící středisko .

 
Informace CVT
Skip portlet Portlet Menu

Loading feed...

Show: 5 | 10 | 20items per page  Previous| Next