Palacky University Portal
 • Welcome Page Menu
 • Site Map
 
 
 
 

 
 
 
Don't glance over
Skip portlet Portlet Menu
Tuesday, July 7, 2015

Servisní týden

27. 4. 2015, 12:30

Vážení uživatelé,
Rádi bychom Vás s předstihem informovali o plánovaných výpadcích IT služeb UP v průběhu letních prázdnin. Servisní práce budou rozděleny do dvou etap:
27. 7.-28. 7. 2015 - plánované výpadky celé sítě
3. 8.-7. 8. 2015 - plánovaný výpadek vybraných systémů UIS
Výpadky jsou nutné z důvodu pravidelné údržby, upgradu a rekonfigurace síťových prvků, serverů a softwarového vybavení. Pevně věříme, že tyto plánované odstávky systémů výrazným způsobem neovlivní Vaši práci. Za případná omezení se Vám předem omlouváme.
David Skoupil
Ředitel CVT

Zápis předmětů na zimní semestr pro akademický rok 2015/2016

Upozorňujeme všechny uživatele, že ve dnech 1. 7. 2015, 8. 7. 2015 a 9. 7. 2015 budou probíhat zápisy předmětů. V době zápisu je Portál UP a IS STAG značně zatížen. Prosíme o nezvyšování zátěže, například otevřením termínu zápisu na zkoušky, aktualizací předmětu, apod.

Pro vyšší efektivnost zápisů jednotlivých uživatelů bude časový limit pro nečinnost u portálového sezení zkrácen na 30 minut (po 30 minutách nečinnosti bude každý uživatel automaticky odhlášen). Po ukončení zápisu bude tento limit opět prodloužen na původní 90 minut.

Dále upozorňujeme všechny fakultní a katederní rozvrháře na UP, že ve dnech zápisu bude blokován jejich přístup do databáze IS STAG (1. 7. 2015 od 0:01 hodin do 13:00 hodin, 8. 7. 2015 od 0:01 hodin do 17 hodin a 9. 7. 2015 od 0:01 hodin do 14 hodin). Toto opatření je nezbytné pro zajištění hladkého průběhu zápisů. Všichni rozvrháři však mohou své rozvrhové akce kontrolovat na Portálu UP - Studium a výuka - Prohlížení. Bližší informace naleznete na stránce http://zapis.upol.cz a v příkazu rektora UP č. B3-15/1 viz http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2015/PRB3-15-1-v.r..pdf.

Upozorňujeme studenty, aby se v případě problémů s rozvrhovými akcemi (kapacita, chybějící rozvrhové akce...) řídili pokyny svých fakult a kateder.

Úprava parametrů a doplnění rozvrhových akcí je možné až po zpřístupnění databáze rozvrhářům.
Děkujeme za pochopení.

RNDr. David Skoupil, ředitel CVT

 
 
 
 
 
 
Často používané aplikace
Skip portlet Portlet Menu
 
Co nabízí portál po přihlášení?
Skip portlet Portlet Menu


Studentům a zaměstnancům:

 • osobní rozvrh, předměty, studijní agendu
 • online objednávání stravy v menze
 • aktuální nabídky externích subjektů (granty, stipendia, účast na projektech, akcích,...)

Studentům dále:

 • přístup k evaluaci vyučujících

Zaměstnancům:

 • správa osobního profilu zaměstnance (kontakty, publikační činnost, CV,...)
 • helpdesk - rozhraní pro zadávání a evidenci požadavků na odstranění potíží
 • agendu cestovních příkazů
 • aplikace pro pracovní administrativu

 Členům akademických orgánů a vedoucím pracovišť:

 • materiál k projednání
 • a další...