Palacky University Portal
 • Welcome Page Menu
 • Site Map
 
 
 
 

 
 
 
Don't glance over
Skip portlet Portlet Menu
Monday, January 26, 2015

Vážení uživatelé,
dovoluji si Vás upozornit, že ke slevám nebo akcím poskytovatelů internetového připojení v Olomouci a okolí pro zaměstnance univerzity se připojily další dvě firmy: DaNNeT a RIO Media. Odkazy na jejich nabídky uvádíme níže. Nabídky zbývajících poskytovatelů zůstávají v platnosti.
DaNNeT
http://www.dannet.cz/upnet
RIO Media (regionální zástupce, sekce Nabídka)
http://www.olomouckyinternet.g6.cz/
EMPECOM s.r.o. (MORNET)
http://www.mornet.cz/up
FOFRNET spol. s r.o.
http://www.upnet.fofrnet.cz
ONYX ENGINEERING spol. s r.o.
http://www.onyx.cz/app/clanek/479/rychle_a_bezstarostne_pripojeni_k_internetu
SPRINTEL s.r.o.
http://www.sprintel.cz/pripojeni-upol/

David Skoupil
Ředitel centra výpočetní techniky

Zápis předmětů na letní semestr pro akademický rok 2014/2015

Upozorňujeme všechny uživatele, že ve dnech 20. 1. 2015, 22. 1. 2015 a 29. 1. 2015 budou probíhat zápisy předmětů. V době zápisu je Portál UP a IS STAG značně zatížen. Prosíme o nezvyšování zátěže, například otevřením termínu zápisu na zkoušky, aktualizací předmětu, apod.

Pro vyšší efektivnost zápisů jednotlivých uživatelů bude časový limit pro nečinnost u portálového sezení zkrácen na 30 minut (po 30 minutách nečinnosti bude každý uživatel automaticky odhlášen). Po ukončení zápisu bude tento limit opět prodloužen na původní 90 minut.

Dále upozorňujeme všechny fakultní a katederní rozvrháře na UP, že ve dnech zápisu bude blokován jejich přístup do databáze IS STAG (20. 1. 2015, 22. 1. 2015 a 29. 1. 2015 od 0:01 hodin do 17 hodin). Toto opatření je nezbytné pro zajištění hladkého průběhu zápisů. Všichni rozvrháři však mohou své rozvrhové akce kontrolovat na Portálu UP - Studium a výuka - Prohlížení.

Bližší informace naleznete na stránce http://zapis.upol.cz a v příkazu rektora UP č. B3-14/1 viz http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2014/PRB3-14-1.pdf.

Upozorňujeme studenty, aby se v případě problémů s rozvrhovými akcemi (kapacita, chybějící rozvrhové akce, ...) řídili pokyny svých fakult a kateder.

Úprava parametrů a doplnění rozvrhových akcí je možné až po zpřístupnění databáze rozvrhářům.

Děkujeme za pochopení.
RNDr. David Skoupil, ředitel CVT

Změna licencování Adobe

Vážení uživatelé produktů ADOBE,
rádi bychom Vás upozornili, že od března 2015 nastává velká změna u prodeje programů firmy Adobe, s kterou má UP podepsaný Program Affiliate Agreement. Již dříve přestala firma Adobe prodávat své trvalé licence v komerční a GOV sféře. Nyní však přestává definitivně prodávat i trvalé licence EDU.
Do 27. února 2015 je tedy poslední možnost, jak si trvalou licenci můžete ještě zakoupit. Od 1. března 2015 bude možné koupit Adobe produkty pouze ve formě cloudových licencí, tedy vlastně předplatného na omezenou dobu, nejčastěji (minimálně) na 1 rok, ale lze i na delší dobu, pro školství maximálně na 4 roky, pro ostatní zákazníky na 3 roky (nepřináší cenové zvýhodnění, jen lze platit najednou a ušetřit si každý rok práci s obnovováním licence). Trvalé licence, které jsme doposud po zavedení cloudu kupovali, nebyly upgradeovány, jsou několik let staré, takže cloudová licence nyní dává jedinou šanci na novou verzi produktů.
Pro názornost uvádíme porovnání cen produktů před cloudem a cen v cloudu od března 2015.
Photoshop CS6 pro školství, trvalá licence – 166 euro
Photoshop CC 2014 pro školství, Cloud na 1 rok – 214 euro

InDesign CS6 pro školství, trvalá licence – 133 euro
InDesign CC 2014 pro školství, Cloud na 1 rok – 214 euro

CS Master Collection pro školství, trvalá licence všech produktů – 646 euro
Creative Cloud TEAM pro školství, Cloud všech produktů na 1 rok – 501 euro

Z porovnání těchto položek je vidět, že předplatné na 1 rok bude od března stát přibližně tolik, kolik dřív stála trvalá licence, u jednotlivých produktů o něco dráže, u celé sady produktů o něco levněji.
Nyní je tedy poslední možnost, jak tyto trvalé licence koupit. Objednávky či konzultace u Ing. R. Nepožitka a Mgr. V. Štěpkové, CVT UP.
R. Nepožitek, V. Štěpková

 
 
 
 
 
 
Často používané aplikace
Skip portlet Portlet Menu
 
Co nabízí portál po přihlášení?
Skip portlet Portlet Menu


Studentům a zaměstnancům:

 • osobní rozvrh, předměty, studijní agendu
 • online objednávání stravy v menze
 • aktuální nabídky externích subjektů (granty, stipendia, účast na projektech, akcích,...)

Studentům dále:

 • přístup k evaluaci vyučujících

Zaměstnancům:

 • správa osobního profilu zaměstnance (kontakty, publikační činnost, CV,...)
 • helpdesk - rozhraní pro zadávání a evidenci požadavků na odstranění potíží
 • agendu cestovních příkazů
 • aplikace pro pracovní administrativu

 Členům akademických orgánů a vedoucím pracovišť:

 • materiál k projednání
 • a další...