Palacky University Portal
  • Welcome Page Menu
  • Site Map
 
 
 
 
Login
Skip portlet Portlet Menu

 
 
 
Často používané aplikace
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Don't glance over
Skip portlet Portlet Menu
Friday, December 2, 2016

STAG v novém prostředí

Dne 12.10.2016 došlo k vyčlenění aplikace IS/STAG ze stávajícího Portálu UP. STAG je nově umístěn na samostatné webové adrese, na kterou vede z Portálu UP odkaz „IS/STAG“. Pro přímý přístup můžete použít adresu https://stag.upol.cz. Ovládání a vzhled nové aplikace IS/STAG jsou velmi podobné jako u Portálu UP. Důvodem oddělení STAGu od Portálu UP je využití nové moderní platformy, která umožní další rozvoj tohoto systému.

Sdělení pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Dovolujeme si tímto oznámit studentům dotčené fakulty, že bylo opětovně zahájeno hodnocení kvality výuky pro letní semestr akademického roku 2016/2017. Hodnocení kvality je prováděno na úrovní jednotlivých rozvrhových akcí, a je plně anonymní, takže nikdo není schopen spojit hodnocení předmětu či vyučujícího s konkrétní osobou hodnotitele. Vyplnění dotazníku je jednoduché a nezabere příliš času, probíhá navíc v rámci systému STAG, který je jistě studentům důvěrně znám a používán. Stručný postup použití modulu pro hodnocení kvality výuky v rámci systému STAG je možné nalézt zde.

Děkujeme předem všem studentům Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kteří se do hodnocení kvality zapojí.
Vedení pedagogické fakulty UP v Olomouci

 
Informace CVT
Skip portlet Portlet Menu

Loading feed...

Show: 5 | 10 | 20items per page  Previous| Next