Palacky University Portal
 • Welcome Page Menu
 • Site Map
 
 
 
 
Login
Skip portlet Portlet Menu

 
 
 
Don't glance over
Skip portlet Portlet Menu
Tuesday, September 2, 2014

Zápis předmětů na zimní semestr pro akademický rok 2014/2015

Upozorňujeme všechny uživatele Portálu UP, že ve dnech 2. 9., 4. 9. a 5. 9. 2014 budou probíhat zápisy předmětů. V době zápisu je Portál UP značně zatížen. Prosíme o nezvyšování zátěže, například otevřením termínu zápisu na zkoušky, aktualizací předmětu, apod. Pro zvýšení spolehlivosti systému byla ze strany CVT učiněna četná systémová a organizační opatření k optimalizaci výkonu serverů.

Pro vyšší efektivnost zápisů jednotlivých uživatelů bude časový limit pro nečinnost u portálového sezení zkrácen na 30 minut (po 30 minutách nečinnosti bude každý uživatel automaticky odhlášen). Po ukončení zápisu bude tento limit opět prodloužen na původních 90 minut.

Dále upozorňujeme všechny fakultní a katederní rozvrháře na UP, že ve dnech zápisu bude blokován jejich přístup do databáze IS STAG (2. 9. 2014 od 0:01 hodin do 14:00 hodin, 4. 9. 2014 od 0:01 hodin do 16 hodin a 5. 9. 2014 od 0:01 hodin do 16 hodin). Toto opatření je nezbytné pro zajištění hladkého průběhu zápisů. Všichni rozvrháři však mohou své rozvrhové akce kontrolovat na Portálu UP - Studium a výuka - Prohlížení.

Bližší informace naleznete na stránce http://zapis.upol.cz a v příkazu rektora UP č. B3-14/1 viz http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2014/PRB3-14-1.pdf.

Upozorňujeme studenty, aby se v případě problémů s rozvrhovými akcemi (kapacita, chybějící rozvrhové akce, ...) řídili pokyny svých fakult a kateder.

Úprava parametrů a doplnění rozvrhových akcí jsou možné až po zpřístupnění databáze rozvrhářům.

Děkujeme za pochopení.
RNDr. František Zedník CVT

Upozornění novým studentům

Identifikační karty pro studenty prvních ročníků se budou vydávat v budově Zbrojnice ve 2. poschodí od 15. 9. 2014 do 3. 10. 2014 (v době 7:30 – 15:30), a to nejdříve 10 dnů po zápisu studenta. Po dobu výdeje karet jsou dočasně rozšířeny úřední hodiny Kanceláře Identifikačních karet na CVT na 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00.
 
 
 
 
 
 
Často používané aplikace
Skip portlet Portlet Menu
 
Co nabízí portál po přihlášení?
Skip portlet Portlet Menu


Studentům a zaměstnancům:

 • osobní rozvrh, předměty, studijní agendu
 • online objednávání stravy v menze
 • aktuální nabídky externích subjektů (granty, stipendia, účast na projektech, akcích,...)

Studentům dále:

 • přístup k evaluaci vyučujících

Zaměstnancům:

 • správa osobního profilu zaměstnance (kontakty, publikační činnost, CV,...)
 • helpdesk - rozhraní pro zadávání a evidenci požadavků na odstranění potíží
 • agendu cestovních příkazů
 • aplikace pro pracovní administrativu

 Členům akademických orgánů a vedoucím pracovišť:

 • materiál k projednání
 • a další...