Palacky University Portal
  • Welcome Page Menu
  • Site Map
 
 
 
 
Login
Skip portlet Portlet Menu

 
 
 
Často používané aplikace
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Don't glance over
Skip portlet Portlet Menu
Monday, July 25, 2016

Servisní týden

18. 7. 2016

Vážení uživatelé,

Ve dnech 25.-26.7. budou probíhat práce na síťové infrastruktuře UP a předpokládáme výpadky internetové konektivity. V následujícím týdnu od 1. do 5. 8. bude docházet z důvodu provádění servisních prací k výpadkům vybraných informačních systémů UP. Předpokládaný rozpis prací uvádíme v tabulce, upozorňujeme však, že data i časy se mohou operativně změnit.

Pevně věříme, že tyto plánované odstávky systémů výrazným způsobem neovlivní Vaši práci. Za případná omezení se Vám předem omlouváme.

David Skoupil
Ředitel CVT

Zápis předmětů na zimní semestr pro akademický rok 2016/2017

Upozorňujeme všechny uživatele, že ve dnech 1. 7. 2016, 12. 7. 2016, 14. 7. 2016 a 28. 7. 2016 budou probíhat zápisy předmětů. V době zápisu je Portál UP a IS STAG značně zatížen. Prosíme o nezvyšování zátěže, například otevřením termínu zápisu na zkoušky, aktualizací předmětu, apod.

Pro vyšší efektivnost zápisů jednotlivých uživatelů bude časový limit pro nečinnost u portálového sezení zkrácen na 30 minut (po 30 minutách nečinnosti bude každý uživatel automaticky odhlášen). Po ukončení zápisu bude tento limit opět prodloužen na původní 90 minut.

Dále upozorňujeme všechny fakultní a katederní rozvrháře na UP, že ve dnech zápisu bude blokován jejich přístup do databáze IS STAG (1. 7. 2016 od 0:01 hodin do 12:00 hodin, 12. 7. 2016 od 0:01 hodin do 16 hodin, 14. 7. 2016 od 0:01 hodin do 14 hodin a 28. 7. 2016 od 0:01 hodin do 11 hodin). Toto opatření je nezbytné pro zajištění hladkého průběhu zápisů. Všichni rozvrháři však mohou své rozvrhové akce kontrolovat na Portálu UP - Studium a výuka - Prohlížení. Bližší informace naleznete na stránce http://zapis.upol.cz a v příkazu rektora UP č. PRB3-16/1 viz http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2016/PRB3-16-1-v.r.pdf.

Upozorňujeme studenty, aby se v případě problémů s rozvrhovými akcemi (kapacita, chybějící rozvrhové akce...) řídili pokyny svých fakult a kateder.

Úprava parametrů a doplnění rozvrhových akcí je možné až po zpřístupnění databáze rozvrhářům.
Děkujeme za pochopení.

RNDr. David Skoupil, ředitel CVT

 
Informace CVT
Skip portlet Portlet Menu

Loading feed...

Show: 5 | 10 | 20items per page  Previous| Next