Palacky University Portal
  • Welcome Page Menu
  • Site Map
 
 
 
 
Login
Skip portlet Portlet Menu

 
 
 
Často používané aplikace
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Don't glance over
Skip portlet Portlet Menu
Friday, September 4, 2015

Havárie STAGu, Kontaktů a jiných služeb

04.09.2015, 10:55
Lenka Čeplová
Dnes 4. 9. 2015 došlo k havárii STAGu a některých služeb na Portálu UP a www.upol.cz. Na odstranění závady intenzivně pracujeme. Děkujeme za pochopení.

Zápis předmětů na zimní semestr pro akademický rok 2015/2016

Upozorňujeme všechny uživatele, že ve dnech 1. 9. 2015, 3. 9. 2015, 4. 9. 2015 a 8. 9. 2015 budou probíhat zápisy předmětů. V době zápisu je Portál UP a IS STAG značně zatížen. Prosíme o nezvyšování zátěže, například otevřením termínu zápisu na zkoušky, aktualizací předmětu, apod.

Pro vyšší efektivnost zápisů jednotlivých uživatelů bude časový limit pro nečinnost u portálového sezení zkrácen na 30 minut (po 30 minutách nečinnosti bude každý uživatel automaticky odhlášen). Po ukončení zápisu bude tento limit opět prodloužen na původní 90 minut.

Dále upozorňujeme všechny fakultní a katederní rozvrháře na UP, že ve dnech zápisu bude blokován jejich přístup do databáze IS STAG (1. 9. 2015 od 0:01 hodin do 14:00 hodin, 3. 9. 2015 od 0:01 hodin do 16 hodin, 4. 9. 2015 od 0:01 hodin do 17 hodin a 8. 9. 2015 od 0:01 hodin do 11 hodin). Toto opatření je nezbytné pro zajištění hladkého průběhu zápisů. Všichni rozvrháři však mohou své rozvrhové akce kontrolovat na Portálu UP - Studium a výuka - Prohlížení. Bližší informace naleznete na stránce http://zapis.upol.cz a v příkazu rektora UP č. B3-15/1 viz http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2015/PRB3-15-1-v.r..pdf.

Upozorňujeme studenty, aby se v případě problémů s rozvrhovými akcemi (kapacita, chybějící rozvrhové akce...) řídili pokyny svých fakult a kateder.

Úprava parametrů a doplnění rozvrhových akcí je možné až po zpřístupnění databáze rozvrhářům.
Děkujeme za pochopení.

RNDr. David Skoupil, ředitel CVT

Upozornění novým studentům

Identifikační karty pro studenty prvních ročníků se budou vydávat v budově Zbrojnice (Biskupské nám.1) ve 2.patře ve vstupním prostoru před CVT od 14. 9. 2015 do 2. 10. 2015 v době 7:30 – 15:30.
Karty jsou připraveny k vyzvednutí deset dnů od zápisu. Pro studenty, u kterých proběhl zápis po 14.9., budou karty připraveny nejdříve 7 dnů od data zápisu.
Po dobu výdeje karet jsou dočasně rozšířeny úřední hodiny Kanceláře Identifikačních karet na CVT na 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00.