Palacky University Portal
  • Welcome Page Menu
  • Site Map
 
 
 
 
Login
Skip portlet Portlet Menu

 
 
 
Často používané aplikace
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Don't glance over
Skip portlet Portlet Menu
Thursday, April 27, 2017

Sdělení pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Dovolujeme si tímto oznámit studentům dotčené fakulty, že bylo opětovně zahájeno hodnocení kvality výuky pro letní semestr akademického roku 2016/2017. Hodnocení je opět plně anonymní, takže nikdo není schopen spojit hodnocení předmětu či vyučujícího s konkrétní osobou hodnotitele. Dále jsme pro vás přichystali několik vylepšení, jejich cílem je hodnocení kvality co nejvíce zpříjemnit a zjednodušit a věříme, že tuto naši snahu oceníte. Stručný postup použití modulu pro hodnocení kvality výuky v rámci systému STAG je možné nalézt zde.

Děkujeme předem všem studentům Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kteří se do hodnocení kvality zapojí.

Vedení pedagogické fakulty UP v Olomouci

Nové školení UPShare(SharePoint)

Nové termíny školení, která pořádá CVT, naleznete na stránkách cvt.upol.cz v části Zaměstnancům - Školící středisko .

Změna ve způsobu doručení vybraných typů písemností

Vážení studenti,
dovolujeme si Vás informovat, že v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách a Statutu UP, vnitřního předpisu UP, Vám může být doručena písemnost, a to rozhodnutí o přiznání či nepřiznání stipendia, rozhodnutí o uznání splnění studijní povinnosti, popř. výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí při zahájení řízení o ukončení studia, prostřednictvím elektronického informačního systému UP. Tato písemnost Vám bude zpřístupněna prostřednictvím Portálu UP v části Studium a výuka - Moje dokumenty. Dle § 69a zákona o vysokých školách se za den doručení a oznámení písemnosti považuje první den následující po zpřístupnění dané písemnosti v elektronickém informačním systému UP.

Z technických důvodů bude pracoviště CVT včetně Identifikačních karet ve čtvrtek 27. 4. 2017 zavřeno.

 
Informace CVT
Skip portlet Portlet Menu

Loading feed...

Show: 5 | 10 | 20items per page  Previous| Next