Palacky University Portal
  • Welcome Page Menu
  • Site Map
 
 
 
 
Login
Skip portlet Portlet Menu

 
 
 
Často používané aplikace
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Don't glance over
Skip portlet Portlet Menu
Wednesday, July 26, 2017

Servisní týden

Vážení uživatelé,
ve dnech 28.-29.7. budou probíhat práce na síťové infrastruktuře UP. Předpokládáme výpadky internetové konektivity. V následujícím týdnu od 31.7. do 4.8. bude docházet z důvodu provádění servisních prací k výpadkům vybraných informačních systémů UP. Předpokládaný rozpis prací uvádíme v tabulce, upozorňujeme však, že data i časy se mohou operativně měnit.

Pevně věříme, že tyto plánované odstávky systémů výrazným způsobem neovlivní Vaši práci. Za případná omezení se Vám předem omlouváme.
David Skoupil, ředitel CVT

Objednávky jídel v menze - servisní týden

V pátek 28. 7. 2017 bude menza 17. listopadu z provozních důvodů vařit pouze jídla na objednávku. Objednávky na pondělí 31. 7. 2017 bude možné uskutečnit pouze do čtvrtku 27. 7. 2017 do 14:00 hod. Důvodem je ohlášený výpadek konektivity - viz servisní týden CVT. Dále v termínu 16. – 18. 8. 2017 bude menza 17. listopadu a menza Šmeralova vyhrazena pro mimořádnou akci.

Změna ve způsobu doručení vybraných typů písemností

Vážení studenti,
dovolujeme si Vás informovat, že v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách a Statutu UP, vnitřního předpisu UP, Vám může být doručena písemnost, a to rozhodnutí o přiznání či nepřiznání stipendia, rozhodnutí o uznání splnění studijní povinnosti, popř. výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí při zahájení řízení o ukončení studia, prostřednictvím elektronického informačního systému UP. Tato písemnost Vám bude zpřístupněna prostřednictvím Portálu UP v části Studium a výuka - Moje dokumenty. Dle § 69a zákona o vysokých školách se za den doručení a oznámení písemnosti považuje první den následující po zpřístupnění dané písemnosti v elektronickém informačním systému UP.

Informace pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Dovolujeme si upozornit studenty fakulty, že od 2. 5. do 31. 8. 2017 probíhá hodnocení kvality výuky pro letní semestr akademického roku 2016/2017. Základními výhodami evaluace jsou anonymita, dobrovolnost a jednotný systém na celé FF UP (EDIS), který evalujícím umožňuje vidět i výsledky. Zpětná vazba je důležitá pro zlepšování pedagogické činnosti a zároveň přispívá k otevřené komunikaci na FF UP. Přístup do evaluace je přes PC (přihlašovací údaje jsou stejné, jako do Portálu UP) buď přímým odkazem s.upol.cz/eval, kdy se student dostane přímo na modul evaluací (pro netrpělivé), a nebo přihlášením do EDISu: https://edis.upol.cz, přes záložku Evaluace výuky (v případě prvního vstupu do systému prosíme o chvíli strpení pro načtení dat). Předměty je také možné hodnotit prostřednictvím mobilní aplikace, která je dostupná na Google play (Android) nebo AppStore (iOS).
Návod pro evaluaci najdete zde.

Děkujeme všem, kteří aktivně přispívají jak ve fázi přípravy evaluace, tak při samotném hodnocení a zpětné vazbě.

Vedení Filozofické fakulty UP v Olomouci

Zápis předmětů na zimní semestr pro akademický rok 2017/2018

Upozorňujeme všechny uživatele, že ve dnech 20. 6. 2017, 30. 6. 2017, 11. 7. 2017, 13. 7. 2016 a 27. 7. 2016 budou probíhat zápisy předmětů. V době zápisu je Portál UP a IS STAG značně zatížen. Prosíme o nezvyšování zátěže, například otevřením termínu zápisu na zkoušky, aktualizací předmětu, apod.

Dále upozorňujeme všechny fakultní a katederní rozvrháře na UP, že ve dnech zápisu bude blokován jejich přístup do databáze IS STAG (od 0:01 hodin do 16:00 hodin). Toto opatření je nezbytné pro zajištění hladkého průběhu zápisů. Všichni rozvrháři však mohou své rozvrhové akce kontrolovat na stag.upol.cz - Studium a výuka - Prohlížení. Bližší informace naleznete na stránce http://zapis.upol.cz a v příkazu rektora UP č. PRB3-17-1-v.r.

Upozorňujeme studenty, aby se v případě problémů s rozvrhovými akcemi (kapacita, chybějící rozvrhové akce...) řídili pokyny svých fakult a kateder.

Úprava parametrů a doplnění rozvrhových akcí je možné až po zpřístupnění databáze rozvrhářům.
Děkujeme za pochopení.

RNDr. David Skoupil, ředitel CVT

Nový portál - beta verze

Zájemcům z řad akademické obce jsme otevřeli pro testování beta verzi nového univerzitního portálu. Plná verze by měla být spuštěna začátkem akademického roku 17/18. Budeme rádi za Vaše připomínky a návrhy (pomocí nástroje náměty a připomínky v pravém dolním rohu v novém portálu).

Novou verzi si můžete vyzkoušet na následující adrese: https://portalbeta.upol.cz

* Poznámka: Jedná se o nehotový produkt určený k testování, který se může v jednotlivých detailech a funkčnostech lišit od finální verze a některá vámi uložená data mohou být v průběhu vývoje smazána.

Změna v licencování software Statistica

Změna v licencování software Statistica je detailněji popsána na stránkách CVT https://cvt.upol.cz/sluzby-v-oblasti-software/

 
Informace CVT
Skip portlet Portlet Menu

Loading feed...

Show: 5 | 10 | 20items per page  Previous| Next