Palacky University Portal
  • Welcome Page Menu
  • Site Map
 
 
 
 
Login
Skip portlet Portlet Menu

 
 
 
Často používané aplikace
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Don't glance over
Skip portlet Portlet Menu
Thursday, October 19, 2017

Změna ve způsobu doručení vybraných typů písemností

Vážení studenti,
dovolujeme si Vás informovat, že v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách a Statutu UP, vnitřního předpisu UP, Vám může být doručena písemnost, a to rozhodnutí o přiznání či nepřiznání stipendia, rozhodnutí o uznání splnění studijní povinnosti, popř. výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí při zahájení řízení o ukončení studia, prostřednictvím elektronického informačního systému UP. Tato písemnost Vám bude zpřístupněna prostřednictvím Portálu UP v části Studium a výuka - Moje dokumenty. Dle § 69a zákona o vysokých školách se za den doručení a oznámení písemnosti považuje první den následující po zpřístupnění dané písemnosti v elektronickém informačním systému UP.

Nový portál - beta verze

Zájemcům z řad akademické obce jsme otevřeli pro testování beta verzi nového univerzitního portálu. Plná verze by měla být spuštěna začátkem akademického roku 17/18. Budeme rádi za Vaše připomínky a návrhy (pomocí nástroje náměty a připomínky v pravém dolním rohu v novém portálu).

Novou verzi si můžete vyzkoušet na následující adrese: https://portalbeta.upol.cz

* Poznámka: Jedná se o nehotový produkt určený k testování, který se může v jednotlivých detailech a funkčnostech lišit od finální verze a některá vámi uložená data mohou být v průběhu vývoje smazána.

Nový termín školení UPShare (SharePoint)

Dne 13. 11. 2017 od 9:00 do 11:00 proběhne další školení prostředí UPShare.
Kapacita školení je omezena. V případě zájmu se prosím na toto školení registrujte co nejdříve na emailové adrese tomas.baburek@upol.cz.
CVT


 
Informace CVT
Skip portlet Portlet Menu

Loading feed...

Show: 5 | 10 | 20items per page  Previous| Next