Poučení k uživatelskému účtu na UP

Do centrálně spravovaných informačních systémů UP se uživatelé přihlašují prostřednictvím svého přihlašovacího jména (portalID) a hesla.*) Tyto autentifikační údaje jsou platné po dobu, po kterou má uživatel vztah s UP tj. zejména jako student, zaměstnanec, účastník celoživotního vzdělávání apod.

Po ukončení vztahu s UP zůstávají autentifikační údaje platné ještě 60 kalendářních dnů (tzv. retenční doba). Po této době je účet zablokován. K ukončení vztahu dochází s ukončením pracovně právního vztahu nebo s ukončením či přerušením studia na UP.

V průběhu retenční doby je uživateli nastavena na jeho poštovní schránku automatická odpověď na příchozí zprávy.

K fyzickému odstranění uživatelských dat z centrálně spravovaných informačních systémů dochází po uplynutí doby 180 dnů od ukončení vztahu s UP. Jedná se zejména o emailovou schránku uživatele včetně jejího obsahu, obsah lokálních a cloudových datových úložišť apod. Upozorňujeme, že tato data jsou smazána nenávratně a nelze je obnovit ani ze záloh.

Pokud uživatel v průběhu lhůty 180 dnů obnoví vztah s UP, bude jeho účet aktivován a data zachována.

Pokud uživatel po ukončení vztahu s UP požaduje dřívější odstranění svých uživatelských dat, může tak učinit sám v jednotlivých informačních systémech nebo požádat o okamžité odstranění účtu včetně všech dat prostřednictvím HelpDesku UP. **)

Konkrétní oprávnění uživatele v jednotlivých informačních systémech závisí na roli uživatele a na nastavení jednotlivých informačních systémů.*) Kromě centrálně provozovaných informačních systémů UP mohou provozovat jednotlivé fakulty či katedry vlastní informační systémy (zejména webové aplikace), které mohou ale nemusí být napojeny na centrální autentifikační službu. Za administraci těchto informačních systémů jsou plně zodpovědní jejich fakultní nebo katederní správci.

**) Upozorňujeme, že některé údaje o uživatelích je UP dle platné legislativy povinna udržovat i po ukončení vztahu s UP a po odstranění zbylých uživatelských dat.